7 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Nil Efrim

Cu lacrimi de jertfă şi bucurie, cu mult dor în suflet după sfaturile sale duhovniceşti, dar şi cu adâncă recunoştință, omagiem 7 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Nil Efrim.

poza candela

Nu vom vorbi noi, ci vom lăsa să vorbească faptele părintelui Nil Efrim, dar şi minunile lui.

poza mormant

Prin prezentarea a două dintre poeziile părintelui Nil Efrim, scrise în timpul vieții, pe când încă mai era duhovnic în mănăstirea Mărcuş, amintim dragostea Sfinției sale pentru Ortodoxie şi lupta antiecumenistă.

poza mormant 2.jpg

Amintim că părintele Nil a fost prigonit pentru Adevăr, chiar de către cei “îmbrăcați ca dânsul”, de cei pe care i-a iubit întocmai poruncilor Evanghelice, de cei pentru care acum se roagă să nu-i piardă înseşi faptele lor.

fiica duhovnicească, monahia Lavrentia.

poza mormant aproape.jpg

 

Despre viața părintelui Nil Efrim vă invit să citiți linkurile de mai jos:

Pr. Efrim 1 

Pr. Efrim 2

Pr. Efrim 3

Pr. Efrim 4

poza mormant cu maica

Poeziile sunt incluse în cartea scrisă de părintele Nil Efrim, intitulată Jurnal de bord actual de călătorie a acestei vieți văzută la lumina Ortodoxiei, Vol. 1, editată în anul 2009. Editura Kron-Art.

Prolog:

“De la Mănăstirea din Dealul Mărcuș venim noi acum,

Pe-al strămoșilor și Marilor Voievozi Ortodocși drum,

Ca să dezghețăm Ortodoxia uitată și înghețată,

Și înlocuită astăzi de o viață deșartă și modernizată.

Această lumească substituire amăgitoare s-a început,

Încă din vremea comunismului, după un plan bine conceput,

Prin politizarea vieții sociale și prin deformarea conștiinței,

Și prin golirea vieții individuale de noblețea morală a credinței.

Iar acum această stare de pervertire morală a fost adâncită,

Iar de clasa conducătoare încă este foarte râvnită,

Copiat după modelul de viață modern, occidental,

Având la bază modul de gândire fals, rațional.

De aceea noi, călugarii, aducem un vibrant mesaj

Ca odinioară patrioții pașoptiști, pe Câmpia de la Blaj,

Aducem Mesajul ORTODOXIEI milenare, nobil și înnobilator,

De reabilitare grabnică a Ortodoxiei în Românescul Stat și Popor.

Iar de veți zice că este un mesaj pur călugăresc,

Să știți că El este singurul Mesaj Evanghelic Duhovnicesc.

Vă amintim că Dumnezeu ne-a dăruit viața trecătoare,

Cu condiția să o trăim ca o viață de Pocăință mântuitoare

După statutul ortodox, moral strămoșesc de român creștin,

Ca să fim în armonie cu Marele Guvernator Divin,

Prin Sfânta Biserică Ortodoxă, după Învățătura lui HRISTOS.

Care S-a Jertfit pentru noi, păcătoșii, să ne scoată din Iadul de Jos.

Deci, Ortodoxia este Pașaport spiritual de trecere a vămilor văzduhului,

Fără de care nu ni se vor deschide nouă Porțile Raiului.

Se cuvine deci, să-I mulțumim lui Dumnezeu cu recunoștință,

Că L-a Jertfit pe Cruce pe Domnul HRISTOS și ne-a lăsat adevărata credință,

Cu care ca pe o spirituală scară, ne urcăm pe Raiul nemuritor,

Visul de aur al oricărui om de pe Pământ, călător muritor.

De aceea să cerem abrogarea Legii 489/2006, care subminează Ortodoxia,

Statului român, care de două mii de ani a păstrat Ortodoxia și a apărat-o în România.

Legea aceasta a schilodit Ortodoxia, i-a rupt caracterul ei Divin și mântuitor,

Iar pe HRISTOS L-a coborât din Dumnezeu și din Cer și L-a făcut om muritor,

Coborând Religia Ortodoxă de la înălțimea ei de Învățătura Cerească

La nivel de sectă, la rând cu cele 16 secte de origine deșartă, lumească.

Nu poți să nu te cutremuri și să nu te înfiorezi, când pătrunzi ADEVĂRUL,

Că ne-a răpit dreptul la mântuirea sufletului creștin la tot poporul,

Că ne aduce pe toți la osânda veșnică a Iadului și nimeni nu zice ceva,

Toată lumea tace complice și lașă, încă mai laudă și mulți conducerea.

Nu ne dăm seama că ne aflăm cu toții în Acceleratul de Iad și eu insist,

Să ne trezim, să vedem că suntem manipulați de Masonii occidentali,

premergătorii lui Antihrist,

Iar mâine ne-or cere prin tot felul de mijloace impuse sau chiar politicos,

Dacă nu vrem să nu murim de foame, să ne lepădăm de HRISTOS,

Dar să știți secretul, că rezervele lui Antihrist oricâte ar fi, se vor termina,

După care Dumnezeu cu Puterea și Înțelepciunea Lui va aduce imediat seceta,

Iar cei ce s-au lepădat de HRISTOS de dragul lui Antihrist, vor muri,

Și astfel, vai de ei! Nenorociți, și necredincioși, și trufașii de două ori se vor păcăli.

 

Cine are urechi, să audă bine,

Și să intre în dialog degrab cu sine!

 

LA MĂRCUȘ SUS PE DEAL, BATE UN TURN ORTODOX SPIRITUAL

Din Mărcuș bate un TUN ORTODOX în toată România

Ca să trezească din somnul cel de moarte Ortodoxia,

Căci, ce avem mai scump pe acest românesc Pământ,

Decât strămoșeasca, milenara Ortodoxie, ca Testament și Legământ,

De care generația de azi, rațională, vai! se rușinează,

Ba mai mult, o tăgăduiește, o nesocotește și o trădează.

Am decăzut de la înălțimea, noblețea Ortodoxiei române

Păstrată și apărată cu sângele strămoșilor, de năvălirile păgâne,

De către marii noștri voievozi, Mircea, Ștefan cel Sfânt, Brâncoveanu,

Precum și de toți ceilalți, ca și de Mihai Viteazu Craioveanu

Încă și de toate Personalitățile purtătoare de idealuri strămoșești,

Ca Bălcescu, Eminescu, Iorga, Caragiale, Fruntea Țării Românești.

Ortodoxia și Patriotismul din România sunt Sfinte și Mari Puteri,

Transmise din generație în generație cu fidelitate, până mai ieri,

Dar, vai! azi ne-au biruit cugetarea rațională și modernismul păgân

Și am uitat că avem un Testament Sfânt și UN Legământ străbun.

Astfel, femeia româncă, din blândă, milostivă și credincioasă

A ajuns azi, trufașă, egoistă, rătăcită, răsfățată, și chiar ucigașă,

În complicitate cu medicii criminali și cu Legea ucigătoare

Iar cele peste zece milioane ucideri de prunci nevinovați cer răzbunare,

Iar fruntea Țării tace, lașă și complice, ascunsă în politica profitoare.

Am decăzut, vai! De la înălțimea vieții ortodoxe, morale, spirituale

Și trăim la nivelul stomacului, încă și al instinctelor primare.

Eu văd o coaliție monstruoasă de lașitate și trădare națională

Pornită și cultivată de cugetarea modernă, rațională, nemorală,

Care nu are discernământ, ci numai pofte deșarte și păgubitoare.

Și vai! atât de mult râvnită și imitată de structura conducătoare,

De aceea vă chem, fraților români, la mormânt, să dezgropăm Ortodoxia,

Să strigăm în gura mare în toate cimitirele din ortodoxa Românie

Să se scoale toți patrioții ortodocși îngropați în glia strămoșească,

Să vadă și ei ce strănepoți români au ajuns să-i moștenească.

Iată, eu strig, ca să-i opresc pe români din goana spre nicăieri,

Ca să le aduc aminte că suntem totuși, moștenitorii ortodocșilor de ieri.

Să le aduc aminte că Dumnezeu ne-a dat statutul privilegiat

De ortodocși, prin care de toate binefacerile Lui ne-am bucurat,

Ne-a dăruit Ortodoxia ca cel mai mare Dar, singur mântuitor,

Care echivalează cu un Pașaport salvator de trecere a vămilor,

Iar noi, nechibzuiții și trufașii, și necredincioșii cei de azi români

Am ieșit din Ortodoxie și am ajuns să trăim ca niște păgâni.

Acum, eu, ca un bunic octogenar, vă chem să ne grăbim

Și împreună cu Ierarhia Conducătoare a Țării, Ortodoxia să o restabilim,

Că de vom trăi cu adevărat, cu toții, cu cugetarea morală, Ortodoxia,

Ni se va împlini visul de aur de a trăi cu HRISTOS veșnicia.

 

Nu vă lăsați amăgiți!!!

PATRIOTISMUL FĂRĂ DUMNEZEU este orb, fals, păgân și primejdios.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s