Poezie mărturisitoare

Textul de mai jos reprezintă strigătul unui enoriaş oarecare către părintele lui duhovnic de a întrerupe poemenirea ierarhului semnatar în Creta, iar procedeul folosit este poezia. Se subînţelege că a fi ecumenist înseamnă a nu mai fi ortodox deoarece acest lucru este stipulat foarte clar în hotărȃrile Canoanelor sfintelor Sinoade Ecumenice. 

 

Taică, Taică, nu ceda!/ va veni și vremea ta,

Ca să ai o alinare/ ȋn această lume mare,

Ca să fi mai sănătos,/ mai smerit și radios,

Mai cu vrere-ntru putere,/ să gonești ale lumii rele.

 

Cum se face că se face,/ de un an[1] de zile-ncoace,/

BOR-ul nostru se preface,/ și cu sistemu’ o dă la pace!?

Altfel spus, sinodul BOR/ crește, crește ȋncetișor/ ȋn ecumenism-al-său-odor.

 cover

Dragă taică, știi că te respect,/ dar a venit vremea s-avem ȋn proiect,

Un cuvȃnt care să fie/ ȋndreptar ȋn erezie/ pentru a noastră Ortodoxie,

Ce este prigonită/ de nemernici ȋn suită,

Care vor cu iconomia/ s-adeverească erezia;

Căci ei lupi s-au arătat/ pentru al nostru neam curat,

Și care, prin relativism religios,/ vor să ne facă de prisos.

 

Nuuu! Nu vom fi de prisos/ ȋn apărarea Miresei lui Hristos!

 papa anatema

Fiindcă noi strigăm așa:/ “Papă”, fii anatema!

Tu și ai tăi iezuiţi,/ blestemaţi și răzvrătiţi,

Ce vă numiţi “creștini”,/ voi neobrăzaţi latini,

Ce aţi dus o lume mare,/ pe care o călcaţi ȋn picioare,

Pe cărarea apostaziei,/ hulei crase, ereziei.

Care aveţi un scop ȋn viaţă:/ antihristul-iasă-n-faţă!,

Voi, “iubitorilor” de copii,/ pedofili ȋn haine gri,

La diavol ȋnchinători,/ voi latino-cugetători!

 

Taică, turma noastră zace-n neștiinţă,/ și mă-ntreb “Oare cum e cu putinţă?”,

Să existe atȃţia oameni speriaţi,/ nătăfleţi manipulaţi,

Ce sunt astăzi “avertizaţi”/ de-ai lor “patrioţi” fraţi,

Ca să facă “mici” concesii/ pentru ale Ortodoxiei regresii.

Ce vor prin presiuni și “ascultare”/ să batjocorească un popor la drumu’ mare./

Haide taică-n ascultare!

Ȋnsă nu de șerpii BOR,/ care Ortodoxie nu mai vor,

Ci vor ceva superficial,/ ceva de genu’ “sfȃntu’ Baal”.

Hai să facem ascultare de Canoane,/ ca să nu mai batem și noi piroane,

Ȋn Trupul sfȃnt al lui Hristos,/ ca s-avem real folos!

Hai să mărturisim pe șleau,/ căci Daniel n-o fi bau-bau,

Hai să ne venim ȋn fire/ prin cuvinte din Psaltire,

Și să spunem ȋn mod făţiș/ că Ortodoxia nu e mărunţiș[2],         

Ci e a noastră dreaptă credinţă,/ ce o purtăm cu umilinţă,

Pe Golgota contemporană,/ căci suferă, e numai rană,

Din cauza nesimţirii noastre,/ dar și a tăcerii voastre.

justinian_chira_1 

Hai să spunem răspicat,/ “sinodul Creta e de căcat!”,

Cu ai lui urmăritori,/ pui de vipere promotori,

Cu ale lui multe hule/ date prin mai multe bule[3],

Cu ale lui legalizări,/ de “biserici”, chiar “surori”.

 

Taică, de vei mărturisi,/ viaţă veșnică vei primi!

Așadar, ȋntrerupe pomenirea,/ ca să nu te pierzi cu firea![4]

Căci timpul trece, nu uita,/ lumea asta va pica,

Și ferice de cel care,/ la vreme de strȃmtorare,

Va păstra credinţa dreaptă,/ și ȋn duh, dar și ȋn faptă!

Și de vei proceda așa,/ Dumnezeu te va vedea,

Ca să ai pe acest pămȃnt/ al Maicii Domnului acoperămȃnt!

 29.09.2017.

 

[1] Iunie 2016 – data la care a avut loc falsul sinod din Creta;

[2] …ca să fie vȃndută;

[3] Bule papale; hotărȃri luate ȋn prealabil de catolici (papistașii eretici).

[4] …și să nu-ţi pierzi mȃntuirea.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s